คำถามที่พบบ่อย
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
Q ในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)
ผู้สมัครสามารถติดต่อสำนักงานคัดเลือกฯ ผ่านช่องทางใดบ้าง ?
Aตอบ
contact_TH-310563.png
Q การคัดเลือกนักศึกษา ระดับปริญญาตรี (ภายใต้สภาวะวิกฤต COVID-19) มีวิธีการอย่างไร
Aตอบ
มจธ. ไม่มีการสอบสัมภาษณ์รอบที่ 4 ปีการศึกษา 2563

ไม่มีสอบอสัมภาษณ์รอบ-4.jpg

มจธ. ไม่มีการสอบสัมภาษณ์รอบที่ 3 ปีการศึกษา 2563

facebook-v2.png
........................................................................................................

การปรับกระบวนการคัดเลือกนักศึกษา ระดับปริญญาตรี (ภายใต้สภาวะวิกฤต COVID-19) รอบที่ 2 รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://bit.ly/2xi4v3s

Q ยืนยันอีเมล์แล้ว แต่พบ Pop-up ขึ้นว่า “ไม่สามารถใช้งานระบบได้...”
Aตอบ
ให้ผู้ที่ยืนยันอีเมล์เรียบร้อยเเล้ว กด “ปิด” ที่ Pop-up และเข้าสู่ระบบโดยใช้ user : เลขบัตรประชาชน และ password ที่ตั้งไว้
Q สร้างบัญชีผู้ใช้งานเรียบร้อยเเล้ว เเต่ยังไม่ได้รับอีเมลยืนยันการสร้างบัญชี ?
Aตอบ
กรุณารอการตอบกลับภายใน 24 ชั่วโมง
หรือตรวจสอบที่อีเมลขยะ (Junk/Spam) กรณีไม่พบกรุณากดส่งใหม่อีกครั้งหรือ Inbox Facebook: Admissions มจธ. 
Q สร้างบัญชีผู้ใช้งาน เเต่กรอกอีเมลที่ใช้สำหรับยืนยันการสร้างบัญชี "ผิด" ทำอย่างไร?
Aตอบ
แจ้งเจ้าหน้าที่ว่า “ขอยกเลิกข้อมูลเนื่องจากกรอกอีเมลผิด”
และเเจ้งชื่อ-นามสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ระบบ "ยกเลิกข้อมูลการสมัคร" เเละทำการสมัครบัญชีใหม่  
ได้ที่ กล่องข้อความ Fanpage : https://goo.gl/j7tRBS
E-mail : admission@kmutt.ac.th
Q ต้องการแก้ไขข้อมูล/แก้ไขสาขาวิชาที่สมัคร หรือต้องการยกเลิกการสมัคร ต้องทำอย่างไร?
Aตอบ

ผู้สมัครต้องกดยกเลิกใบสมัครผ่านระบบรับสมัครเพื่อตรวจสอบสถานะการสมัคร

แล้วสมัครใหม่ผ่านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (New Acis)

การยกเลิกใบสมัครจะสามารถทำได้ถึงวันสุดท้ายของการเปิดรับสมัครเท่านั้น หลังจากนั้นจะไม่สามารถยกเลิกได้

วิธีการยกเลิกใบสมัคร : https://goo.gl/gQ14na

 

Q การชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร ?
Aตอบ

เมื่อสมัครเสร็จแล้วยังไม่ต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร

เฉพาะผู้มีสิทธิ์เข้าสอบตามประกาศรายชื่อเท่านั้น

ที่จะได้ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร

Q สามารถชำระเงินได้กี่ช่องทาง?
Aตอบ
PaymentChannelKMUTT-th-v2.pngPaymentChannelKMUTT-en-v2.png
Q การกรอกคะแนนสอบ GAT/PAT หรือคะเเนนสามัญ 9 วิชา ในระบบรับสมัคร?
Aตอบ

1. ผู้สมัครไม่ต้องกรอกคะแนน GAT/PAT ลงในระบบรับสมัคร มหาวิทยาลัยฯ  

จะดึงผลคะแนนสอบของผู้สมัครจากระบบของ สทศ. โดยตรงเพื่อป้องกัน

ความผิดพลาดในการกรอกคะแนน

2. ผลคะแนน GAT/PAT ที่สามารถยื่นสมัครได้ต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี

Q โครงการ Active Recruitment จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเมื่อไหร่
Aตอบ
โครงการ Active Recruitment ปีการศึกษา 2562 
ภาควิชาพิจารณาแฟ้มสะสมผลงาน พร้อมทั้งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ผ่านเว็บไซต์ Facebook ของคณะ/ภาควิชา หรือติดต่อกลับทางโทรศัพท์ หรืออีเมลที่ผู้สมัครแจ้งไว้ กำหนดการขึ้นอยู่กับคณะ/ภาควิชา  สอบถามเพิ่มเติมที่ http://bit.ly/kmutt-contact
Q ชำระค่ายืนยันสิทธิ์ไม่ทันตามที่กำหนด ผู้สมัครจะมีสิทธิ์เข้าศึกษาหรือไม่?
Aตอบ

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ภายในเวลาที่กำหนด
มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษา

คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี