คำถามที่พบบ่อย
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
Q ในช่วงการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ผู้สมัครสามารถติดต่อสำนักงานคัดเลือกฯ ผ่านช่องทางใดบ้าง ?
Aตอบ
Th_index1Artboard-1-2x.png
Q สร้างบัญชีผู้ใช้งานเรียบร้อยเเล้ว เเต่ยังไม่ได้รับอีเมลยืนยันการสร้างบัญชี ?
Aตอบ

หากท่านไม่ได้รับอีเมลภายใน 15 นาที กรุณาตรวจสอบ
- อีเมลในกล่องจดหมายขยะ (Spam/Junk mail)

ตัวอย่าง วิธีการตรวจสอบอีเมลยืนยันในจดหมายขยะ (Gmail)

SpamMail.jpg

- ในกรณีที่ไม่ได้รับอีเมล สามารถลงทะเบียนใหม่ด้วย @gmail

ติดต่อสอบถามได้ที่ 
Line Official @KMUTT2Admission

Inbox Facebook: Admissions มจธ.

E-mail : admission@kmutt.ac.th

Q ยืนยันอีเมลแล้ว แต่พบ Pop-up ขึ้นว่า “ไม่สามารถใช้งานระบบได้...”
Aตอบ
ให้ผู้ที่ยืนยันอีเมลเรียบร้อยเเล้ว กด “ปิด” ที่ Pop-up และเข้าสู่ระบบโดยใช้ user : เลขบัตรประชาชน และ password ที่ตั้งไว้
Q สร้างบัญชีผู้ใช้งาน เเต่กรอกอีเมลที่ใช้สำหรับยืนยันการสร้างบัญชี "ผิด" ทำอย่างไร?
Aตอบ

แจ้งเจ้าหน้าที่ว่า “ขอยกเลิกข้อมูลเนื่องจากกรอกอีเมลผิด”
และเเจ้งชื่อ-นามสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ระบบ "ยกเลิกข้อมูลการสมัคร" เเละทำการสมัครบัญชีใหม่  
ได้ที่

Inbox Facebook: Admissions มจธ.
E-mail : admission@kmutt.ac.th

Q ต้องการแก้ไขข้อมูล/แก้ไขสาขาวิชาที่สมัคร หรือต้องการยกเลิกการสมัคร ต้องทำอย่างไร?
Aตอบ

ผู้สมัครต้องกดยกเลิกใบสมัครผ่านระบบรับสมัครเพื่อตรวจสอบสถานะการสมัคร

แล้วสมัครใหม่ผ่านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (New Acis)

การยกเลิกใบสมัครจะสามารถทำได้ถึงวันสุดท้ายของการเปิดรับสมัครเท่านั้น หลังจากนั้นจะไม่สามารถยกเลิกได้

วิธีการยกเลิกใบสมัคร : https://bit.ly/37DTzMC

 

Q นักเรียน 1 คน สามารถสมัครได้กี่โครงการ?
Aตอบ
นักเรียน 1 คน สามารถสมัครพร้อมกันได้ทุกโครงการที่กำลังเปิดรับสมัคร
และ ใน 1 โครงการ สามารถเลือกได้เพียง 1 สาขาวิชา ยกเว้น โครงการ Active Recruitment ที่สามารถยื่นสมัครกี่สาขาก็ได้ค่ะ
ทั้งนี้ ต้องศึกษาประกาศรับสมัคร/เกณฑ์การรับสมัคร และปฏิทินในการสมัครให้ครบถ้วน
ก่อนการสมัครทุกครั้ง ที่เว็บไซต์ https://admission.kmutt.ac.th
Q การชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร ?
Aตอบ

เมื่อสมัครเสร็จแล้วยังไม่ต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร

เฉพาะผู้มีสิทธิ์เข้าสอบตามประกาศรายชื่อเท่านั้นที่จะได้ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร

ยกเว้น โครงการ Active Recruitment จะชำระเงินค่าสมัครเฉพาะผู้ผ่านการคัดเลือกเท่านั้น

Q สามารถชำระเงินได้กี่ช่องทาง?
Aตอบ
PaymentChannelKMUTT-th-v2.pngPaymentChannelKMUTT-en-v2.png
Q โครงการ Active Recruitment จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเมื่อไหร่
Aตอบ

โครงการ Active Recruitment ปีการศึกษา 2564


ภาควิชาจะพิจารณาแฟ้มสะสมผลงาน พร้อมทั้งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ผ่านเว็บไซต์ของคณะ/ภาควิชา หรือติดต่อกลับทางโทรศัพท์ หรืออีเมลที่ผู้สมัครแจ้งไว้

กำหนดการขึ้นอยู่กับคณะ/ภาควิชา สอบถามเพิ่มเติมที่ https://admission.kmutt.ac.th/ask/contact-study

Q ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาชำระค่ายืนยันสิทธิ์ไม่ทันตามที่กำหนด จะมีสิทธิ์เข้าศึกษาหรือไม่?
Aตอบ

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ภายในเวลาที่กำหนด
มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษา

คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี