ดูทั้งหมด
MEDIA
One KMUTT ระบบรับสมัคร ที่รองรับการสมัครทุกรูปแบบทุกช่วงวัย #เริ่มต้นวันดีๆกับOneKMUTT
03 ก.ค. 2567
ดูทั้งหมด
DISCOVER
มุ่งมั่นพัฒนาการศึกษาไทยให้เป็นชั้นนำของโลก
เป็นแหล่งรวมความรู้ และผู้เชี่ยวชาญระดับสูงเพื่อตอบสนองความต้องการของนักศึกษาในทุกมิติ
มุ่งมั่นพัฒนาการศึกษาไทยให้เป็นชั้นนำของโลก
DISCOVER
ความภูมิใจมหาวิทยาลัยระดับโลก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้รับการจัดอันดับ THE WORLD UNIVERSITY RANKINGS
- อันดับ 4 ของไทย (อันดับ 1001+ ของโลก)
ความภูมิใจมหาวิทยาลัยระดับโลก
DISCOVER
มหาวิทยาลัยแห่งแรกในย่านฝั่งธนฯ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีวิวัฒนาการมากกว่า 50 ปี ปัจจุบันจัดการเรียนการสอนอยู่ในพื้นที่ 4 แห่ง
มหาวิทยาลัยแห่งแรกในย่านฝั่งธนฯ
วิศวกรรมเครื่องกล มจธ. สอนให้ทำได้มากกว่าการทำงานกับเครื่องจักร
TESTIMONIALS
วิศวกรรมเครื่องกล มจธ. สอนให้ทำได้มากกว่าการทำงานกับเครื่องจักร
ธีระพงษ์ พลตื้อ (มาร์ค)
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
ดูทั้งหมด
แอนิเมชัน 'ENTER' ชนะเลิศการประกวดสื่อการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด
TESTIMONIALS
แอนิเมชัน 'ENTER' ชนะเลิศการประกวดสื่อการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด
นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์-มัลติมีเดีย
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ดูทั้งหมด
นักศึกษา มจธ. ได้รับชนะเลิศโครงงานสิ่งประดิษฐ์ ระดับอุดมศึกษาการประกวดสุดยอดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ประจำปี 2020
TESTIMONIALS
นักศึกษา มจธ. ได้รับชนะเลิศโครงงานสิ่งประดิษฐ์ ระดับอุดมศึกษาการประกวดสุดยอดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ประจำปี 2020
นักศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์
ดูทั้งหมด
ประสบการณ์หลากหลายรูปแบบในมหาวิทยาลัยจะทำให้เราเติบโต
TESTIMONIALS
ประสบการณ์หลากหลายรูปแบบในมหาวิทยาลัยจะทำให้เราเติบโต
นายอัครพันธ์ ทวีศักดิ์ (ไอซ์)
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิศวกรรมศาสตร์
ดูทั้งหมด
ทีม
TESTIMONIALS
ทีม "HelloWorld" ชนะเลิศการแข่งขัน Build On Thailand 2020และ Viewer's Choice Award การแข่งขัน Build On Thailand 2020
ดูทั้งหมด
SUBSCRIBE
รับข่าวสารจาก KMUTT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหว
เลือกประเภทข่าวสาร
เลือกประเภทข่าวสาร
เลือกประเภทข่าวสาร
*กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ขอบคุณสำหรับการลงทะเบียน
รับสมัครข่าวสารจาก KMUTT เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหว ระบบได้บันทึกรายการของท่านไว้เรียบร้อยแล้ว
ตรวจสอบสถานะ
เข้าสู่ขั้นตอนการตรวจสอบสถานะได้ง่ายและรวดเร็ว
แค่คลิก
คลิกที่นี่
SOCIAL
อัปเดตข่าวสารรอบรั้วมหาวิทยาลัย
CONNECT WITH US
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี