สื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
เอกสารประชาสัมพันธ์
KMUTT
รอบรั้ว มจธ.(Around KMUTT)
เอกสารย้อนหลัง
ปี 2563
วิดีโอประชาสัมพันธ์
วีดีโอย้อนหลัง
KMUTTV
ปี 2564
ทั้งหมด
ดูเพิ่มเติม
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี