ประกาศรับสมัคร / ปฏิทินกำหนดการ

ประกาศรับสมัคร Test of English for Thai Engineers and Technologists (TETET)

23 พ.ย. 2561 | คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี, คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ, คณะศิลปศาสตร์, สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม, บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
คณะศิลปศาสตร์
ดำเนินการจัดสอบ Test of English for Thai Engineers and Technologists (TETET)
สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ต้องการยกเว้นการเรียนภาษาอังกฤษ
รายวิชา LNG 550 / LNG 600 / LNG 601 (เฉพาะสาขาวิชา) ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

สมัครได้ตั้งแต่วันอังคารที่ 8 มกราคม 2562 เป็นต้นไป (** รับจำนวนจำกัด **)

<< สอบวันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 >>เอกสารที่เกี่ยวข้อง
สมัครสอบ Test of English for Thai Engineers and Technologists (TETET)
 
รายละเอียดการสมัคร
0.00 B
เกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา
0.00 B
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี