ความภาคภูมิใจของเรา

นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขัน IARRC 2018

นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขัน IARRC 2018
31 ส.ค. 2561

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจของเรา

ปี 2561
นักศึกษาและอาจารย์สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) คว้า Winner Prize 1 ใน 7 ทีมดีที่สุด การประกวดโครงการ Thailand Life Sciences Contest 2018
31 ส.ค. 2561
อ่านต่อ
“นายนะ” นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คว้าแชมป์คนแรกรายการค้นหา
แร็ปเปอร์ Show Me The Money Thailand
31 ส.ค. 2561
อ่านต่อ
วง KMUTT CHORUS คว้าเหรียญเงินการแข่งขันระดับนานาชาติ
31 ส.ค. 2561
อ่านต่อ
มจธ .ได้รับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำในกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ Emerging Economies University Rankings 2018 โดย Times Higher Education (THE)
11 ก.ค. 2561
อ่านต่อ
อาจารย์ และนักศึกษาปริญญาเอก ได้รับคัดเลือกผลงานวิจัยเด่น
โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ด้านสุขภาพ-ยุทโธปกรณ์-สังคมสูงวัย
11 ก.ค. 2561
อ่านต่อ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ได้รับรางวัล ผลงานภาพยนตร์สั้นครั้งที่ 12 ภายใต้หัวข้อ "ครูดี เพราะมีจรรยาบรรณ"
11 ก.ค. 2561
อ่านต่อ
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการนำเสนอผลงาน “Green Energy Innovation for Daily Life นวัตกรรมเพื่อการใช้ชีวิตประจำวัน”
11 ก.ค. 2561
อ่านต่อ
นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต์ ได้รับรางวัล ISER Excellent Paper Award
11 ก.ค. 2561
อ่านต่อ
ดูเพิ่มเติม
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี