ความภาคภูมิใจของเรา

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจของเรา

ปี 2561
ทีม Infinite FREAK รับรางวัลรองชนะเลิศ TAT Startup
31 ต.ค. 2561
อ่านต่อ
หุ่นยนต์ BLISS ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้เด็กออทิสติก รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และรางวัลขวัญใจมหาชน การประกวด i-MEDBOT Innovation Contest 2018
31 ต.ค. 2561
อ่านต่อ
นักศึกษาภาควิชาฟิสิกส์รับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดนวัตกรรม นาโนเทคโนโลยีระดับประเทศ ครั้งที่ 9
31 ต.ค. 2561
อ่านต่อ
นักศึกษา มจธ. รับถ้วยรางวัลเกียรติยศจากนายกรัฐมนตรี เยาวชนดีเด่น ด้านดิจิทัล Prime Minister’s Digital Award 2018 ประเภท Digital Youth of the Year
31 ต.ค. 2561
อ่านต่อ
นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขัน IARRC 2018
31 ส.ค. 2561
อ่านต่อ
นักศึกษาและอาจารย์สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) คว้า Winner Prize 1 ใน 7 ทีมดีที่สุด การประกวดโครงการ Thailand Life Sciences Contest 2018
31 ส.ค. 2561
อ่านต่อ
“นายนะ” นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คว้าแชมป์คนแรกรายการค้นหา
แร็ปเปอร์ Show Me The Money Thailand
31 ส.ค. 2561
อ่านต่อ
วง KMUTT CHORUS คว้าเหรียญเงินการแข่งขันระดับนานาชาติ
31 ส.ค. 2561
อ่านต่อ
ดูเพิ่มเติม
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี