ความภาคภูมิใจของเรา

พิธีปิดโครงการ 2 B- KMUTT รุ่นที่ 15

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้จัดให้มีพิธีปิดโครงการ 2 B- KMUTT รุ่นที่ 15โดยมีพิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ และมอบโล่รางวัลแก่นักเรียนที่มีผลงานวิจัยดีเด่น
10 เม.ย. 2561
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี