ความภาคภูมิใจของเรา

นศ. FIBO รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทผลงานที่ช่วยยกระดับคุณภาพการใช้ชีวิต (Life Enhancement)

นักศึกษา สาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทผลงานที่ช่วยยกระดับคุณภาพการใช้ชีวิต (Life Enhancement) Thailand Green Design Awards 2018
20 ก.พ. 2561
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี