ความภาคภูมิใจของเรา

เปิดโครงการ 2B-KMUTT รุ่นที่ 14

สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดพิธีเปิดโครงการ2B-KMUTT รุ่นที่14 ขึ้น เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม 600 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
13 มี.ค. 2560
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี