คำถามที่พบบ่อย
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
Q ตรวจสอบรหัสนักศึกษา และกิจกรรมนักศึกษาใหม่ได้อย่างไร?
Aตอบ

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ชำระค่ายืนยันสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว
สามารถตรวจสอบรหัสนักศึกษาใหม่ และกิจกรรมอื่นๆ
ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานทะเบียนนักศึกษา

Q โครงการ Active Recruitment จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเมื่อไหร่
Aตอบ
โครงการ Active Recruitment ปีการศึกษา 2562 
ภาควิชาพิจารณาแฟ้มสะสมผลงาน พร้อมทั้งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ผ่านเว็บไซต์ของคณะ/ภาควิชา หรือติดต่อกลับทางโทรศัพท์ หรืออีเมลที่ผู้สมัครแจ้งไว้ กำหนดการขึ้นอยู่กับคณะ/ภาควิชา  สอบถามเพิ่มเติมที่ https://goo.gl/v29qBY
Q ผู้สมัครต้อง upload เอกสารหรือไม่?
Aตอบ

ผู้สมัครระดับปริญญาตรี ไม่ต้อง upload เอกสารเข้าระบบรับสมัคร

ใบสมัครและเอกสารการสมัครให้เตรียมมาในวันสอบสัมภาษณ์ให้ครบถ้วน

แต่จะมีบางคณะ/สาขาวิชาที่ให้ส่งเอกสารภายในวันที่กำหนดเพื่อตรวจสอบก่อน 

ขอให้อ่านรายละเอียดการสมัครให้ชัดเจน

Q สร้างบัญชีผู้ใช้งานเรียบร้อยเเล้ว เเต่ยังไม่ได้รับอีเมลยืนยันการสร้างบัญชี ?
Aตอบ
กรุณารอการตอบกลับภายใน 24 ชั่วโมง
หรือตรวจสอบที่อีเมลขยะ (Junk/Spam) กรณีไม่พบกรุณากดส่งใหม่อีกครั้ง
Q การกรอกคะแนนสอบ GAT/PAT หรือคะเเนนสามัญ 9 วิชา ในระบบรับสมัคร?
Aตอบ

1. ผู้สมัครไม่ต้องกรอกคะแนน GAT/PAT ลงในระบบรับสมัคร มหาวิทยาลัยฯ  

จะดึงผลคะแนนสอบของผู้สมัครจากระบบของ สทศ. โดยตรงเพื่อป้องกัน

ความผิดพลาดในการกรอกคะแนน

2. ผลคะแนน GAT/PAT ที่สามารถยื่นสมัครได้ต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี

Q ค่าย 2B-KMUTT รุ่นที่ 16
Aตอบ
ขณะนี้ อยู่ในระหว่างดำเนินการ และจะเปิดรับสมัครในเร็วๆ นี้
นักเรียนสามารถติดตามข่าวสารการรับสมัครได้ที่
เว็บไซต์ : http://admission.kmutt.ac.th
Facebook : Admissions มจธ. หรือ 2B-KMUTT Fanpage
Q สามารถชำระเงินได้กี่ช่องทาง?
Aตอบ

ช่องทางชำระเงิน2.png

Q การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562
Aตอบ
ขณะนี้ อยู่ในระหว่างดำเนินการ 
นักเรียนสามารถศึกษาเกณฑ์การรับสมัครเบื้องต้นของปีการศึกษา 2561 ได้ที่เว็บไซต์ : http://admission.kmutt.ac.th 
ทั้งนี้ข้อมูลการรับสมัครในปีการศึกษา 2562 อาจมีการเปลี่ยนเเปลง ให้ติดตามประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้งที่
เว็บไซต์ : http://admission.kmutt.ac.th
Facebook : Admissions มจธ.
Q การชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร ?
Aตอบ

เมื่อสมัครเสร็จแล้วยังไม่ต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร

เฉพาะผู้มีสิทธิ์เข้าสอบตามประกาศรายชื่อเท่านั้น

ที่จะได้ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร

Q สมัครโครงการ Active Recruitment มีขั้นตอนอย่างไร?
Aตอบ
ผู้สมัครศึกษารายละเอียด/ขั้นตอนการสมัคร และเกณฑ์การรับสมัครของ
โครงการ Active Recruitment
ที่เว็บไซต์ http://admission.kmutt.ac.th/apply/bachelor
Q นักเรียน 1 คน สามารถสมัครได้กี่โครงการ?
Aตอบ
นักเรียน 1 คน สามารถสมัครพร้อมกันได้ทุกโครงการที่กำลังเปิดรับสมัคร
และ ใน 1 โครงการ สามารถเลือกได้เพียง 1 สาขาวิชา ยกเว้น โครงการ Active Recruitment ที่สามารถยื่นสมัครกี่สาขาก็ได้ค่ะ
ทั้งนี้ ต้องศึกษาประกาศรับสมัคร/เกณฑ์การรับสมัคร และปฏิทินในการสมัครให้ครบถ้วน
ก่อนการสมัครทุกครั้ง ที่เว็บไซต์ admission.kmutt.ac.th
Q ชำระค่ายืนยันสิทธิ์ไม่ทันตามที่กำหนด ผู้สมัครจะมีสิทธิ์เข้าศึกษาหรือไม่?
Aตอบ

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ภายในเวลาที่กำหนด
มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษา

Q ยืนยันอีเมล์แล้ว แต่พบ Pop-up ขึ้นว่า “ไม่สามารถใช้งานระบบได้...”
Aตอบ
ให้ผู้ที่ยืนยันอีเมล์เรียบร้อยเเล้ว กด “ปิด” ที่ Pop-up และเข้าสู่ระบบโดยใช้ user : เลขบัตรประชาชน และ password ที่ตั้งไว้
Q สร้างบัญชีผู้ใช้งาน เเต่กรอกอีเมลที่ใช้สำหรับยืนยันการสร้างบัญชี "ผิด" ทำอย่างไร?
Aตอบ
แจ้งเจ้าหน้าที่ว่า “ขอยกเลิกข้อมูลเนื่องจากกรอกอีเมลผิด”
และเเจ้งชื่อ-นามสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ระบบ "ยกเลิกข้อมูลการสมัคร" เเละทำการสมัครบัญชีใหม่  
ได้ที่ กล่องข้อความ Fanpage : https://goo.gl/j7tRBS
E-mail : admission@kmutt.ac.th
Q ต้องการแก้ไขข้อมูล/แก้ไขสาขาวิชาที่สมัคร หรือต้องการยกเลิกการสมัคร ต้องทำอย่างไร?
Aตอบ

ผู้สมัครต้องกดยกเลิกใบสมัครผ่านระบบรับสมัครเพื่อตรวจสอบสถานะการสมัคร

แล้วสมัครใหม่ผ่านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (New Acis)

การยกเลิกใบสมัครจะสามารถทำได้ถึงวันสุดท้ายของการเปิดรับสมัครเท่านั้น หลังจากนั้นจะไม่สามารถยกเลิกได้

วิธีการยกเลิกใบสมัคร : https://goo.gl/gQ14na

 

คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี