กำหนดการรับสมัคร

กำหนดการรับสมัครนักศึกษา โครงการคัดเลือกตรง ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2567

07 ธ.ค. 2566 | คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี, คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ, คณะศิลปศาสตร์, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ, สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม, บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
รับสมัครนักศึกษา
โครงการคัดเลือกตรง ระดับปริญญาเอก
ภาคการศึกษาที่ 1/2567
(เริ่มการศึกษา สิงหาคม 2567)

สมัครเข้าศึกษา ตั้งแต่วันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2566 ถึง วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2567

สมัครผ่านเว็บไซต์ https://join.kmutt.ac.th/

TimeLine.png
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
โครงการคัดเลือกตรง ระดับปริญญาเอก ภาคการศึกษาที่ 1/2567
 
โครงการคัดเลือกตรง ระดับปริญญาเอก (SIT คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ)
0.00 B
สมัครสอบภาษาอังกฤษ Test of English for Thai Engineers and Technologists (TETET)
 
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี