ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน / สอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ โครงการทุนเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต ระดับปริญญาเอก 2/2566 (รอบที่ 2)

01 ธ.ค. 2566 | คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี, คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี, คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์
โครงการทุนเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต ระดับปริญญาเอก
ภาคการศึกษาที่ 2/2566 (รอบที่ 2)


คณะวิศวกรรมศาสตร์ สอบสัมภาษณ์
วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566 เวลา 9.00 - 09.30 น. 

สอบสัมภาษณ์

วันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2566 เวลา 13.45 - 15.45 น.

และวันพุธที่ 13 ธันวาคม 2566 เวลา 13.45 - 14.55 น.
 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ วันที่ 12 ธ.ค. 66
0.00 B
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ วันที่ 13 ธ.ค. 66
0.00 B
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
0.00 B
คู่มือการใช้งานโปรแกรม Zoom Meetings
 
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี