ความภาคภูมิใจของเรา

นศ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัล ชนะเลิศ IMAGINE CUP THAILAND 2017

11 พ.ค. 2560
02
01

ไมโครซอฟท์ ประเทศ จัดกิจกรรมการแข่งขันรายการอิมเมจิ้นคัพ ประเทศไทย 2017 (Imagine Cup Thailand 2017) รับรางวัลถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีตัวแทนประเทศไทยในการแข่งขันอิมเมจิ้นคัพ ระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรก ณ ประเทศฟิลิปินส์ ในวันที่ 24 เมษายน โดยทีม นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มจธ. ได้รับรางวัล 1. ชนะเลิศ ได้แก่ ทีม Welse โดยนายคเณศ เขมิกานิธิ นายพสธร สุวรรณศรี และนายภาสกร จันทรมหา 2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม Welnet โดย นายกฤติพงศ์ กาญจนพิบูลย์ นายอินทัช คุณากรธรรม และนายศรัณย์ เขียวขจี 3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ได้แก่ ทีม Autokaryotype โดยนายพีรณัฐ ทวีชลพิสิฐ นายธนัท ลัพธวรรณ์ และนายปัถย์ เทียนทองดี และรางวัลพิเศษ Microsoft for NSC โดยนายศุภณัฐ ทัตตินาพานิช  นายอินทัช แสงกระจ่าง  และนายปุญญพัฒน์ เศรษฐ์สมบูรณ์

คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี