สื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
เอกสารประชาสัมพันธ์
KMUTT
ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาใหม่
เอกสารย้อนหลัง
ปี 2562
วิดีโอประชาสัมพันธ์
วีดีโอย้อนหลัง
KMUTTV
ปี 2561
ทั้งหมด
ดูเพิ่มเติม
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี