กิจกรรมสำหรับนักศึกษาใหม่ ปริญญาตรี 2559

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม[ปริญญาตรี 1/2559]
กำหนดการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี
[ ประจำปีการศึกษา 1/2559 ]


ดูรายละเอียดเพิ่มเติมประกาศรับสมัคร : โครงการ Direct Admission คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ประจำปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : โครงการ Active Recruitment ปีการศึกษา 2559 รอบเดือนพฤษภาคม 2559

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมข่าวประชาสัมพันธ์ : กำหนดการเรียนการสอน Pre-course ของนศ.มจธ.ราชบุรีประจำปีการศึกษา 2559

กำหนดการเรียนการสอน Pre-course ของนศ.มจธ.ราชบุรีปี 2559

เริ่ม 12 มิถุนายน – 30 กรกฎาคม 2559

กำหนดการเรียนการสอน Pre-course ของนศ.มจธ.ราชบุรีปี 2559ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าค่าย (RC Camp): โครงการรับนักศึกษา มจธ. ราชบุรี ประจำปีการศึกษา 2559 (ประเภทใช้คะแนน GAT/PAT)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : โครงการ Direct Admission คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ (เพิ่มเติม) ปีการศึกษา 2559

หมายเหตุ : ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ติดตามกำหนดการกิจกรรมนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559 ได้ที่


เข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานทะเบียนนักศึกษา

สัญญายืนยันการเข้าศึกษา

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์เเละการออกแบบ

สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน (หลักสูตรนานาชาติ)
สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ(เฉพาะผู้ที่ชำระเงินค่าสมัครแล้ว): โครงการรับนักศึกษา มจธ. ราชบุรี ประจำปีการศึกษา 2559 (ประเภทใช้คะแนน GAT/PAT)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการคัดเลือกตรงผ่านเคลียริงเฮาส์ (Clearing-house) ปีการศึกษา 2559

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม