ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : โครงการคัดเลือกตรงด้านวิศวกรรมศาสตร์โดยใช้คะแนน Admissions ปีการศึกษา 2557

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก : โครงการคัดเลือกตรงด้านวิศวกรรมศาสตร์โดยใช้คะแนน Admissions ปีการศึกษา 2557

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก : โครงการคัดเลือกตรงเพื่อพัฒนาวิชาชีพสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ปีการศึกษา 2557

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศผลการทดสอบภาษาอังกฤษ English Proficiency Test (วันที่ 10 กรกฎาคม 2557):เพิ่มเติม

ผลการสอบภาษาอังกฤษ (เพิ่มเติม)

ประกาศผลการทดสอบภาษาอังกฤษ English Proficiency Test (วันที่ 10 กรกฎาคม 2557)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการ Tour KMUTT ปีการศึกษา 2557

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม