ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : โครงการเจาะลึกโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย (Road Show) ปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 3

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสทธิ์เข้าสอบ : โครงการ Direct Admission คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบที่ 3)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : โครงการ Active Recruitment ปีการศึกษา 2558 รอบเดือนเมษายน 2558

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก : โครงการรับนักศึกษาทุนเพชรพระจอมเกล้า ประจำปีการศึกษา 2558

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศรหัสนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 1 (เฉพาะนักศึกษาที่ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ทุกโครงการ ภายในเดือนมีนาคม 2558)

ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์สำนักงานทะเบียนนักศึกษา

ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการ : โครงการรับนักศึกษาทุนเพชรพระจอมเกล้า ประจำปีการศึกษา 2558

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการคัดเลือกตรงผ่านเคลียริงเฮาส์ (Clearing-house) ปีการศึกษา 2558

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน GAT/PAT รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558 (เฉพาะคณะวิทยาศาสตร์)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศรับสมัคร : โครงการ Direct Admission คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ประจำปีการศึกษา 2558 รอบที่ 3

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

[ประกาศรับสมัคร]
โครงการรับนักศึกษา มจธ. ราชบุรี ปีการศึกษา 2558

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม