ประกาศรับสมัครนักศึกษา : โครงการคัดเลือกตรงประเภทเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2558

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศสถานที่สอบ : โครงการรับนักศึกษา มจธ.ราชบุรี ประจำปีการศึกษา 2558 (ประเภทเรียนดี)

สอบคัดเลือก วันเสาร์ที่ 4 ตุลาคม 2557 ณ มจธ.บางมด กรุงเทพฯ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าค่าย RC Camp วันพุธที่ 8 ตุลาคม 2557

นักเรียนเข้าค่าย RC Camp วันศุกร์ที่ 17-วันจันทร์ที่ 20 ตุลาคม 2557

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เฉพาะผู้ที่ชำระเงินค่าสมัครเรียบร้อยแล้วและสถานที่สอบ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก มจธ.ราชบุรี ปีการศึกษา 2558 (ประเภทเรียนดี)

ประกาศสถานที่สอบ : โครงการรับนักศึกษา มจธ.ราชบุรี ประจำปีการศึกษา 2558 (ประเภทคัดเลือกผ่านทางโรงเรียน)

สอบคัดเลือก วันเสาร์ที่ 4 ตุลาคม 2557 ณ มจธ.บางมด กรุงเทพฯ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าค่าย RC Camp วันจันทร์ที่ 6 ตุลาคม 2557

นักเรียนเข้าค่าย RC Camp วันศุกร์ที่ 10 – วันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม 2557

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เฉพาะผู้ที่ชำระเงินค่าสมัครเรียบร้อยแล้วและสถานที่สอบ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก มจธ.ราชบุรี ปีการศึกษา 2558 (ประเภทคัดเลือกผ่านทางโรงเรียน)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกโควตา โครงการ 2B-KMUTT ปีการศึกษา 2558 รอบที่ 2

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อนักเรียนโควตาโครงการ 2B-KMUTT รุ่นที่ 11 ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ รุ่นที่ 12

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศรับสมัคร : โครงการ 2B-KMUTT รุ่นที่ 12

ดูรายละเอียดการสมัคร