กิจกรรมสำหรับนักศึกษาใหม่ ปริญญาตรี 2559

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม[ปริญญาตรี 1/2559]
กำหนดการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี
[ ประจำปีการศึกษา 1/2559 ]


ดูรายละเอียดเพิ่มเติมประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ :โครงการรับนักศึกษา มจธ.ราชบุรี ประจำปีการศึกษา 2559 (ประเภทใช้คะแนน GAT/PAT)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : โครงการ Active Recruitment ปีการศึกษา 2559 รอบเดือนเมษายน 2559

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมประกาศรับสมัคร : โครงการ Direct Admission คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ประจำปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : โครงการคัดเลือกตรงผ่านเคลียริงเฮาส์ (Clearing-house) ปีการศึกษา 2559

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : โครงการ Direct Admission คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ประจำปีการศึกษา 2559 รอบที่ 2

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา [ลำดับสำรอง] : โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน GAT/PAT (โดยใช้คะเเนนเดิม) ปีการศึกษา 2559 (เฉพาะโครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม