โครงการ Tour KMUTT
เปิดรับสมัคร นักเรียน/อาจารย์แนะแนว เข้าร่วม
โครงการ Tour KMUTT ประจำปีการศึกษา 2559

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

[ปริญญาตรี 1/2559]
กำหนดการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี
[ ประจำปีการศึกษา 1/2559 ]

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

[ KMUTT INTRODUCTION ]

คู่มือแนะนำหลักสูตรการศึกษา

ประกาศรายชื่อนักศึกษาเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558 (English Preparation Course) เพิ่มเติม

รายชื่อเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ (เพิ่มเติม)

ประกาศรายชื่อนักศึกษาเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558 (English Preparation Course) เพิ่มเติม

รายชื่อเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ (เพิ่มเติม)

ประกาศรายชื่อนักศึกษาเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558 (English Preparation Course)

รายชื่อเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ

กิจกรรมสำหรับนักศึกษาใหม่ ปริญญาตรี 2558

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศรหัสนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 1 (เฉพาะนักศึกษาที่ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ทุกโครงการ ภายในเดือนมีนาคม 2558)

ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์สำนักงานทะเบียนนักศึกษา