ประกาศรับสมัคร : โครงการรับนักศึกษา มจธ. ราชบุรี
ประจำปีการศึกษา 2559 (ประเภทเรียนดี)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

[ปริญญาตรี 1/2559]
กำหนดการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี
[ ประจำปีการศึกษา 1/2559 ]

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้ที่ชำระค่าสมัครเรียบร้อยแล้วและสถานที่สอบ : โครงการรับนักศึกษา มจธ.ราชบุรี ประจำปีการศึกษา 2559 (ประเภทคัดเลือกผ่านทางโรงเรียน)

สอบคัดเลือก วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2558 ณ มจธ.บางมด กรุงเทพฯ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เฉพาะผู้ที่ชำระเงินค่าสมัครเรียบร้อยแล้วและสถานที่สอบ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก มจธ.ราชบุรี ปีการศึกษา 2559 (ประเภทคัดเลือกผ่านทางโรงเรียน)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
(รอบที่ 2 สัมภาษณ์กับคณะกรรมการทุนด้านต่างๆ) : โครงการคัดเลือกตรงความสามารถพิเศษและทุนเพชรพระจอมเกล้า ปีการศึกษา 2559

สอบคัดเลือก วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2558

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและรับทุนการศึกษา

วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2558

สำหรับผู้สมัครด้านวิชาการดีเด่น ไม่ต้องมาสอบรอบที่ 2 ให้รอดูประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและรับทุนวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2558

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้ที่ชำระค่าสมัครเรียบร้อยแล้วและสถานที่สอบ : โครงการรับนักศึกษา มจธ.ราชบุรี ประจำปีการศึกษา 2559 (ประเภทเรียนดี)

สอบคัดเลือก วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2558 ณ มจธ.บางมด กรุงเทพฯ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าค่าย RC Camp วันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2558

นักเรียนเข้าค่าย RC Camp วันศุกร์ที่ 9-วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2558

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เฉพาะผู้ที่ชำระเงินค่าสมัครเรียบร้อยแล้วและสถานที่สอบ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก มจธ.ราชบุรี ปีการศึกษา 2559 (ประเภทเรียนดี)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : โครงการรับนักศึกษา มจธ.ราชบุรี ประจำปีการศึกษา 2559 (ประเภทคัดเลือกผ่านทางโรงเรียน)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก : โครงการรับนักศึกษา มจธ.ราชบุรี ประจำปีการศึกษา 2559 (ประเภทเรียนดี)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศเวลาและสถานที่สอบ : โครงการคัดเลือกตรงความสามารถพิเศษและทุนเพชรพระจอมเกล้า ประจำปีการศึกษา 2559

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : โครงการเจาะลึกโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย (Road Show) ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 1

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : โครงการ Active Recruitment ปีการศึกษา 2559 รอบเดือนกันยายน 2558

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
(รอบที่ 1 สัมภาษณ์กับภาควิชา) : โครงการคัดเลือกตรงความสามารถพิเศษและทุนเพชรพระจอมเกล้า ปีการศึกษา 2559

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม