ประกาศรับสมัครโควตา “ทายาทธุรกิจการพิมพ์หรือบรรจุภัณฑ์” ประจำปีการศึกษา 2558

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

[ประกาศรับสมัครนักศึกษา]
โครงการรับนักศึกษา มจธ. ราชบุรี ปีการศึกษา 2558

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศรับสมัครนักศึกษา : โครงการคัดเลือกตรงผ่านเคลียริงเฮาส์ (Clearing-house) ประจำปีการศึกษา 2558

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศรับสมัคร : โครงการ Direct Admission คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ประจำปีการศึกษา 2558 รอบที่ 2

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศเปลี่ยนแปลงจำนวนรับสมัครนักศึกษา : โครงการคัดเลือกตรงผ่านเคลียริงเฮาส์ (Clearing-house) ประจำปีการศึกษา 2558

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2558 : สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโครงการคัดเลือกตรงโดยสมาคมนักศึกษาเก่า ปีการศึกษา 2558 รอบที่ 2

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโครงการ Active Recruitment ปีการศึกษา 2558 : ประจำเดือนมกราคม 2558

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการ Direct Admission คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ประจำปีการศึกษา 2558 รอบที่ 1

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก โครงการคัดเลือกตรงโดยสมาคมนักศึกษาเก่า ปีการศึกษา 2558 รอบที่ 2

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2558 : โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก : โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน GAT/PAT ปีการศึกษา 2558 : สถาบันวิทยาการหุ่นยนตร์ภาคสนาม (เพิ่มเติม)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก : โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน GAT/PAT ปีการศึกษา 2558 (เฉพาะผู้ที่ชำระค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว) : โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม