กำหนดการรับนักศึกษาใหม่ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557
เปิดรับสมัครแล้ววันนี้

- โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน GAT/PAT
- ทายาทธุรกิจการพิมพ์หรือบรรจุภัณฑ์
- Residential College มจธ.ราชบุรี
- คัดเลือกตรงผ่านระบบเคลียริ่งเฮ้าส์
- โควตา “มจธ.สร้างคนดี”
- Admissions กลาง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการ Direct Admission คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ปีการศึกษา 2557 (รอบที่ 2)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโครงการ Active Recruitment ปีการศึกษา 2557 (รอบเดือนเมษายน 2557)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก โครงการ Direct Admission คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ประจำปีการศึกษา 2557 (รอบที่ 2)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน GAT/PAT ปีการศึกษา 2557 รับสมัครสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (เพิ่มเติม)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศรับสมัครโควตา “ทายาทธุรกิจการพิมพ์หรือบรรจุภัณฑ์” ประจำปีการศึกษา 2557

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม