การรับสมัครนักศึกษา
กลุ่มเฉพาะ
เปิดให้เฉพาะกลุ่มบุคคลที่ทางมหาวิทยาลัย
คัดเลือกไว้เท่านั้น
โครงการ Residential college (มจธ.ราชบุรี)

โครงการ Residential college (มจธ.ราชบุรี)


https://goo.gl/jYqsP0

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทรศัพท์: 02-470-9014
โทรสาร: 02-427-8787
อีเมล: emorn.kum@gmail.com
ย้อนกลับ
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี