ประกาศรับสมัคร / ปฏิทินกำหนดการ

[คณะพลังงานฯ โครงการทักษะบัณฑิตพลังงาน (EnPS)] ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 1/2561

16 ก.พ. 2561 | คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
โครงการคัดเลือกตรง ระดับปริญญาโท
โครงการทักษะบัณฑิตพลังงาน Energy Practice School (EnPS) 1/2561
คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ


โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามที่หลักสูตร/มหาวิทยาลัยฯ กำหนด 
และสามารถสมัครเข้าศึกษา ได้ตั้งแต่วันที่ 12  - 30 มิถุนายน 2561

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
สมัครเข้าศึกษาต่อ
 
ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา-บัณฑิตศึกษา
 
ช่องทางชำระเงินค่าสมัคร
 
ปฏิทินกำหนดการรับสมัคร รอบ 1-2
0.00 B
ปฏิทินกำหนดการรับสมัคร รอบ 3
0.00 B
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี