กำหนดการรับสมัคร

[ทุนเพชรพระจอมเกล้ามหาบัณฑิต-ทุนสนับสนุนกลุ่มวิจัย] กำหนดการรับสมัครนักศึกษาโครงการทุนเพชรพระจอมเกล้ามหาบัณฑิต ภาคการศึกษาที่ 1/2564

05 มี.ค. 2564 | คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี, คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ, คณะศิลปศาสตร์, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ, สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม, บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม, บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม, วิทยาลัยสหวิทยาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
รับสมัครนักศึกษา
โครงการทุนเพชรพระจอมเกล้ามหาบัณฑิต
ทุนสนับสนุนกลุ่มวิจัย
ระดับปริญญาโท
ภาคการศึกษา 1/2564
(เริ่มการศึกษา สิงหาคม 2564) 

สมัคร ทุนสนับสนุนกลุ่มวิจัย
รอบที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม - 5 พฤษภาคม 2564
รอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม - 2 กรกฎาคม 2564

ทุนสนับสนุนกลุ่มวิจัย_fb.png
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ประกาศรับสมัคร ทุนเพชรพระจอมเกล้ามหาบัณฑิต-ทุนสนับสนุนกลุ่มวิจัย
 
เว็บไซต์กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา
 
เว็บไซต์สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร
 
ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2564
 
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี