กำหนดการรับสมัคร

กำหนดการรับสมัครนักศึกษา โครงการคัดเลือกตรง ระดับปริญญาโท (คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ) ภาคการศึกษาที่ 2/2565

25 มิ.ย. 2565 | คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
รับสมัครนักศึกษา
โครงการคัดเลือกตรง ระดับปริญญาโท
(คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ)

ภาคการศึกษาที่ 2/2565
(เริ่มการศึกษา มกราคม 2566)

รอบสิงหาคม สมัครตั้งแต่วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2565 - วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565
รอบตุลาคม สมัครตั้งแต่วันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม 2565 - วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2565
รอบธันวาคม สมัครตั้งแต่วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2565 - วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565


เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ประกาศรับสมัคร รอบสิงหาคม
 
ประกาศรับสมัคร รอบตุลาคม
 
ประกาศรับสมัคร รอบธันวาคม
 
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี