กำหนดการรับสมัคร

กำหนดการรับสมัครนักศึกษา โครงการคัดเลือกตรง ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2565

11 ก.ค. 2565 | คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี, คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ, คณะศิลปศาสตร์, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ, สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม, บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม, บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
รับสมัครนักศึกษา
โครงการคัดเลือกตรง ระดับปริญญาโท
ภาคการศึกษาที่ 2/2565
(เริ่มการศึกษา มกราคม 2566)
สมัครเข้าศึกษา ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565 ถึง วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565


เอกสารที่เกี่ยวข้อง
โครงการคัดเลือกตรง ระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 2/2565
 
โครงการคัดเลือกตรง ระดับปริญญาโท (JGSEE บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม)
 
โครงการคัดเลือกตรง ระดับปริญญาโท (SIT คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ)
 
โครงการคัดเลือกตรง ระดับปริญญาโท (GMI บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม)
 
โครงการคัดเลือกตรง ระดับปริญญาโท (คณะพลังงานฯ โครงการทักษะบัณฑิตพลังงาน (EnPS))
 
โครงการคัดเลือกตรง ทุนเพชรพระจอมเกล้ามหาบัณฑิต ระดับปริญญาโท (ทุนสนับสนุนหลักสูตร)
 
สมัครสอบภาษาอังกฤษ Test of English for Thai Engineers and Technologists (TETET)
 
Clusters of Master’s Degree
0.00 B
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี