กำหนดการรับสมัคร

กำหนดการรับสมัครนักศึกษา โครงการคัดเลือกตรง ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2565

11 ก.ค. 2565 | คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี, คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ, คณะศิลปศาสตร์, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ, สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม, บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม, บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
รับสมัครนักศึกษา
โครงการคัดเลือกตรง ระดับปริญญาโท
ภาคการศึกษาที่ 2/2565
(เริ่มการศึกษา มกราคม 2566)
สมัครเข้าศึกษา ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565 ถึง วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565


เอกสารที่เกี่ยวข้อง
โครงการคัดเลือกตรง ระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 2/2565
 
โครงการคัดเลือกตรง ระดับปริญญาโท (JGSEE บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม)
 
โครงการคัดเลือกตรง ระดับปริญญาโท (SIT คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ)
 
โครงการคัดเลือกตรง ระดับปริญญาโท (GMI บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม)
 
โครงการคัดเลือกตรง ระดับปริญญาโท โครงการทักษะบัณฑิตพลังงาน Energy Practice School (EnPS)
 
Clusters of Master’s Degree
0.00 B
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี