กำหนดการรับสมัคร

กำหนดการรับสมัครนักศึกษา โครงการคัดเลือกตรง ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2566

10 ก.ค. 2566 | คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี, คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ, คณะศิลปศาสตร์, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ, สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม, บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม, บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม, วิทยาลัยสหวิทยาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
รับสมัครนักศึกษา
โครงการคัดเลือกตรง ระดับปริญญาโท
ภาคการศึกษาที่ 2/2566
(เริ่มการศึกษา มกราคม 2567)

สมัครเข้าศึกษา ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2566 ถึง วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566

แนวนอน.jpg

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
โครงการคัดเลือกตรง ระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 2/2566
 
โครงการคัดเลือกตรง ระดับปริญญาโท (JGSEE บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม)
 
โครงการคัดเลือกตรง ระดับปริญญาโท (SIT คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ)
 
โครงการคัดเลือกตรง ระดับปริญญาโท (GMI บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม)
 
โครงการคัดเลือกตรง ระดับปริญญาโท ทุนการศึกษารุกขพิทยพัฒน์
 
โครงการคัดเลือกตรง ทุนเพชรพระจอมเกล้ามหาบัณฑิต ระดับปริญญาโท (ทุนสนับสนุนหลักสูตร)
 
สมัครสอบภาษาอังกฤษ Test of English for Thai Engineers and Technologists (TETET)
 
Clusters of Master’s Degree
0.00 B
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี