ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

[ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา 1/2565 (รอบที่ 3)

27 พ.ค. 2565 | คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
โครงการคัดเลือกตรง ระดับปริญญาโท
ภาคการศึกษาที่ 1/2565
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร
(รอบที่ 3)

ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ 
Facebook: Food Engineering KMUTT

คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี