ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

[ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา 1/2564 (รอบที่ 1)

15 ม.ค. 2564 | คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
โครงการคัดเลือกตรง ระดับปริญญาโท
ภาคการศึกษาที่ 1/2564
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร
(รอบที่ 1)

ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ 
Facebook: Food Engineering KMUTT

คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี