ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

[ทุนเพชรพระจอมเกล้ามหาบัณฑิต-ทุนสนับสนุนหลักสูตร] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา โครงการทุนเพชรพระจอมเกล้ามหาบัณฑิต ระดับบัณฑิตศึกษา 2/2565

16 ธ.ค. 2565 | คณะวิทยาศาสตร์, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี, คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
โครงการทุนเพชรพระจอมเกล้ามหาบัณฑิต
ทุนสนับสนุนหลักสูตร
ระดับปริญญาโท
ภาคการศึกษา 2/2565


ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อพิจารณาผู้สมควรได้รับทุนการศึกษาฯ
โปรดติดตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนการศึกษาฯ
ภายในวันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2565

ผ่านเว็บไซต์ กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา


หมายเหตุ
 กำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดติดตามผ่านเว็บไซต์ กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
0.00 B
คณะวิทยาศาสตร์
0.00 B
คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ
0.00 B
คณะวิศวกรรมศาสตร์
0.00 B
คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี
0.00 B
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี