ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

[ทุนเพชรพระจอมเกล้ามหาบัณฑิต-ทุนสนับสนุนหลักสูตร] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา โครงการทุนเพชรพระจอมเกล้ามหาบัณฑิต ระดับบัณฑิตศึกษา 1/2565 (รอบที่ 2)

13 ก.ค. 2565 | คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี, คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
โครงการทุนเพชรพระจอมเกล้ามหาบัณฑิต
ทุนสนับสนุนหลักสูตร (รอบที่ 2)
ระดับปริญญาโท
ภาคการศึกษา 1/2565


ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อพิจารณาผู้สมควรได้รับทุนการศึกษาฯ
โปรดติดตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนการศึกษาฯ
ภายในวันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565

ผ่านเว็บไซต์ กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา


หมายเหตุ
 กำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดติดตามผ่านเว็บไซต์ กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
คณะวิศวกรรมศาสตร์
0.00 B
คณะวิทยาศาสตร์
0.00 B
คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี
0.00 B
คณะศิลปศาสตร์
0.00 B
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี