ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

[(GMI) บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2565 (รอบที่ 4)

13 ก.ค. 2565 | บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
โครงการคัดเลือกตรง ระดับปริญญาโท
(บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม)
ภาคการศึกษาที่ 1/2565
(รอบที่ 4)


ผ่านเว็บไซต์ GMI บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม
https://gmi.kmutt.ac.th/
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี