ประกาศรับสมัคร / ปฏิทินกำหนดการ

[คณะพลังงานฯ โครงการทักษะบัณฑิตพลังงาน (EnPS)] ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 1/2563

17 มิ.ย. 2563 | คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
รับสมัครนักศึกษา
โครงการทักษะบัณฑิตพลังงาน Energy Practice School (EnPS)
ภาคการศึกษาที่ 1/2563
คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ
(เริ่มการศึกษา สิงหาคม 2563)

สมัครเข้าศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ – วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
เข้าสู่ระบบรับสมัคร
 
วิธีการเข้าสู่ระบบรับสมัครออนไลน์
 
ขั้นตอนการพิมพ์ใบชําระค่าสมัคร และช่องทางชำระเงิน
 
ปฏิทินกำหนดการรับสมัคร
0.00 B
เฟสบุคโครงการทักษะบัณฑิตพลังงาน
 
หนังสือให้คำรับรองเกี่ยวกับผู้สมัครเข้าศึกษา (บศ.2) จำนวน 2 ท่าน
 
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี