กำหนดการรับสมัคร

[(JGSEE) บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม] กำหนดการรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2563

08 ก.ค. 2563 | บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
รับสมัครนักศึกษา
โครงการคัดเลือกตรง ระดับปริญญาเอก
บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (JGSEE)
ภาคการศึกษาที่ 2/2563
(เริ่มการศึกษา มกราคม 2564)

สมัครเข้าศึกษา
รอบที่ 1 ตั้งแต่วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563
และ รอบที่ 2 ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 ถึง วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ประกาศรับสมัคร / ปฏิทินกำหนดการ
 
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี