กำหนดการรับสมัคร

กำหนดการรับสมัครนักศึกษา โครงการคัดเลือกตรง ระดับบัณฑิตศึกษา (คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ) ภาคการศึกษาที่ 2/2566

24 มิ.ย. 2566 | คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
รับสมัครนักศึกษา
โครงการคัดเลือกตรง ระดับปริญญาเอก (คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ)
ภาคการศึกษาที่ 2/2566
(เริ่มการศึกษา มกราคม 2567)

รอบสิงหาคม
สมัครตั้งแต่ วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2566 - วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566
รอบตุลาคม
สมัครตั้งแต่ วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2566 - วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2566
รอบธันวาคม
สมัครตั้งแต่
วันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม 2566 - วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2566

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
รอบสิงหาคม
 
รอบตุลาคม
 
รอบธันวาคม
 
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี