กำหนดการรับสมัคร

กำหนดการรับสมัครนักศึกษา โครงการคัดเลือกตรง ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2566

10 ก.ค. 2566 | คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี, คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ, คณะศิลปศาสตร์, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ, บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
รับสมัครนักศึกษา
โครงการคัดเลือกตรง ระดับปริญญาเอก
ภาคการศึกษาที่ 2/2566
(เริ่มการศึกษา มกราคม 2567)

สมัครเข้าศึกษา ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2566 ถึง วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566

แนวนอน.jpg

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
โครงการคัดเลือกตรง ระดับปริญญาเอก ภาคการศึกษาที่ 2/2566
 
โครงการคัดเลือกตรง ระดับปริญญาเอก (JGSEE บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม)
 
โครงการคัดเลือกตรง ระดับปริญญาเอก (SIT คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ)
 
โครงการคัดเลือกตรง ระดับปริญญาเอก ทุนการศึกษารุกขพิทยพัฒน์
 
โครงการคัดเลือกตรง ทุนเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต ระดับปริญญาเอก
 
สมัครสอบภาษาอังกฤษ Test of English for Thai Engineers and Technologists (TETET)
 
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี