ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา โครงการทุนเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต ระดับปริญญาเอก 2/2566 (รอบที่ 2)

20 ธ.ค. 2566 | คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี, คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี, คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
โครงการทุนเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต ระดับปริญญาเอก
ภาคการศึกษาที่ 2/2566 (รอบที่ 2)

ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาโปรดติดตามกำหนดการปฐมนิเทศ และการลงทะเบียนเรียน
ที่เว็บไซต์สำนักงานทะเบียนนักศึกษา https://regis.kmutt.ac.th

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาและได้รับทุนฯ
0.00 B
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาและได้รับทุนฯ (คณะวิศวกรรมศาสตร์)
0.00 B
สำนักงานทะเบียนนักศึกษา
 
กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา
 
ตรวจสอบรหัสสมัคร
 
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี