ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาและได้รับทุนฯ โครงการทุนเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต ระดับปริญญาเอก 2/2566 (รอบที่ 1)

13 พ.ย. 2566 | คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี, คณะศิลปศาสตร์, บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
โครงการทุนเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต ระดับปริญญาเอก
ภาคการศึกษาที่ 2/2566 (รอบที่ 1)

ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาโปรดติดตามกำหนดการปฐมนิเทศ และการลงทะเบียนเรียน
ที่เว็บไซต์สำนักงานทะเบียนนักศึกษา https://regis.kmutt.ac.th
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา
0.00 B
ตรวจสอบรหัสสมัคร
 
สำนักงานทะเบียนนักศึกษา
 
กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา
 
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี