ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาและได้รับทุนฯ โครงการทุนเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต ระดับปริญญาเอก 2/2565 (รอบที่ 2)

21 ธ.ค. 2565 | คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี, คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ, บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
โครงการทุนเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต ระดับปริญญาเอก
ภาคการศึกษาที่ 2/2565 (รอบที่ 2)

ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาโปรดติดตามกำหนดการปฐมนิเทศ และการลงทะเบียนเรียน
ที่เว็บไซต์สำนักงานทะเบียนนักศึกษา https://regis.kmutt.ac.th
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา (ทุกคณะ)
0.00 B
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา กรณีเป็นนักศึกษา มจธ. เพื่อพิจารณาการให้ทุนอีกครั้งภายใน 1 ปี
0.00 B
สำนักงานทะเบียนนักศึกษา
 
กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา
 
ตรวจสอบรหัสสมัคร
 
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี