ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน / สอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ โครงการทุนเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต ระดับปริญญาเอก 2/2565 (รอบที่ 2)

07 ธ.ค. 2565 | คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี, คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี, คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ, คณะศิลปศาสตร์, บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์
โครงการทุนเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต ระดับปริญญาเอก
ภาคการศึกษาที่ 2/2565 (รอบที่ 2)

สอบสัมภาษณ์
วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2565 เวลา 8.45 - 13.55 น.

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สอบสัมภาษณ์
วันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2565 เวลา 9.30 - 10.45 น.

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ (ทุกคณะ)
0.00 B
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ กรณีเป็นนักศึกษา มจธ. เพื่อพิจารณาการให้ทุนอีกครั้งภายใน 1 ปี
0.00 B
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
0.00 B
ตรวจสอบรหัสสมัคร
 
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี