ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน / สอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ โครงการทุนเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต ระดับปริญญาเอก 1/2565 (รอบที่ 1)

01 มิ.ย. 2565 | คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี, บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์
โครงการทุนเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต ระดับปริญญาเอก
ภาคการศึกษาที่ 1/2565 (รอบที่ 1)

สอบสัมภาษณ์
วันพุธที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 8.45 - 12.05 น.
และ วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 8.45 - 16.00 น.

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สอบสัมภาษณ์
วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 9.30 - 10.00 น. 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ วันที่ 8 มิ.ย. 2565
0.00 B
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ วันที่ 9 มิ.ย. 2565
0.00 B
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
0.00 B
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี