ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน / สอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการทุนเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต ระดับปริญญาเอก 1/2564 (รอบที่ 1)

26 พ.ค. 2564 | คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี, คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ, บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
โครงการทุนเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต ระดับปริญญาเอก
ภาคการศึกษาที่ 1/2564
(รอบที่ 1)

สัมภาษณ์ออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM Cloud Meetings 
วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 8.30 - 15.00 น.
และวันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 - 17.00 น.

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สัมภาษณ์ออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM Cloud Meetings
วันพุธที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลา 9.30 - 11.00 น.


เอกสารที่เกี่ยวข้อง
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564
0.00 B
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2564
0.00 B
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ วันพุธที่ 2 มิถุนายน 2564
0.00 B
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี