ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน / สอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ โครงการทุนการศึกษาพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต (มจธ.-สวทช.) ภาคที่ 2/2564 รอบที่ 1

12 ต.ค. 2564 | คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ระดับบัณฑิตศึกษา
โครงการทุนการศึกษาพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต (มจธ.-สวทช.)
ภาคที่ 2/2564 รอบที่ 1  

สอบสัมภาษณ์
วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.15 - 14.25 น.
สัมภาษณ์ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meetings

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุนการศึกษาฯ
0.00 B
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี