ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา (ผู้ที่ยืนยันเลือก มจธ.) : รอบที่ 2 โครงการ Active Recruitment (ทุนธรรมรักษา) ปีการศึกษา 2565

13 พ.ค. 2565 | คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี, โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย
ผู้ที่ยืนยันเลือก มจธ. ในระบบ TCAS เรียบร้อยแล้ว
โปรดติดตามข้อมูลทุนการศึกษาฯ
ที่ กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา
โทร. 02 470 8097
E-mail: sfa@mail.kmutt.ac.th
เว็บไซต์ https://sfa.kmutt.ac.th


ติดตามกิจกรรมสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565
ที่เว็บไซต์ สำนักงานทะเบียนฯ: https://regis.kmutt.ac.th/web/new-students/
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
0.00 B
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
0.00 B
ติดต่อสอบถามผ่าน Facebook
 
กลุ่ม Facebook นักศึกษาใหม่ มจธ.
 
สำนักงานทะเบียนนักศึกษา มจธ.
 
รายละเอียดหอพัก มจธ.
 
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี