ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้ที่ต้องชำระค่ายืนยันสิทธิ์ : รอบที่ 1 โครงการรับนักศึกษาจากโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2564

26 ก.พ. 2564 | คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี, โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ, สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม, วิทยาลัยสหวิทยาการ

ผู้ที่ต้องชำระค่ายืนยันสิทธิ์เฉพาะผู้ที่ยืนยันเลือก มจธ. เท่านั้น 
ต้องดำเนินการตามเอกสารที่เกี่ยวข้องทุกขั้นตอน

หมายเหตุ :
1.กรุณาอ่านรายละเอียด ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร/ค่ายืนยันสิทธิ์ สัญญายืนยันการเข้าศึกษาและข้อมูลอื่นๆด้านล่างให้ครบถ้วน
2.ส่งสัญญายืนยันการเข้าศึกษา/หลักฐานการชำระเงิน ได้ที่ https://bit.ly/3aFXpn6

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร/ค่ายืนยันสิทธิ์
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
0.00 B
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
0.00 B
สัญญายืนยันการเข้าศึกษา
 
ติดต่อสอบถาม
 
รายละเอียดหอพัก มจธ.
 
กลุ่ม facebook นักศึกษาใหม่ มจธ.
 
กิจกรรมสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564
 
ขั้นตอนการพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน(ค่าสมัคร/ค่ายืนยันสิทธิ์)
0.00 B
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี