ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน / สอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (ชำระค่าสมัครเรียบร้อยเเล้ว) : รอบที่ 2 โครงการคัดเลือกตรงเพื่อผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเเละนวัตกรรม ปีการศึกษา 2563

25 มี.ค. 2563 | คณะวิทยาศาสตร์, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม

สอบคัดเลือก : วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2563
รูปแบบการจัดสอบ : ตามรายละเอียดที่เกี่ยวข้องด้านล่าง

มหาวิทยาลัยฯประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ในวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2563 ที่เว็บไซต์ admission.kmutt.ac.th

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
คณะครุศาสตร์ฯ
0.00 B
คณะวิทยาศาสตร์
0.00 B
รูปแบบการสอบคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT)
0.00 B
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT)
0.00 B
สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม(FIBO)
0.00 B
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ระดับปริญญาตรี
 
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี