ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน / สอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก (สมัครเเละชำระค่าสมัครเรียบร้อยเเล้ว) : รอบที่ 1 โครงการรับนักศึกษาจากโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (สาขาวิชาอันดับ 2) ปีการศึกษา 2565

13 ม.ค. 2565 | คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
**สอบคัดเลือก วันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565
**รูปแบบการสอบคัดเลือก ดังเอกสารที่เกี่ยวข้อง

มหาวิทยาลัยฯ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 ที่เว็บไซต์ https://admission.kmutt.ac.th/
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
คณะวิศวกรรมศาสตร์
0.00 B
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
0.00 B
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี