ประกาศรับสมัคร / ปฏิทินกำหนดการ

ประกาศรับสมัคร : รอบที่ 4 Special Direct Admission

23 มิ.ย. 2565 | คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
ประกาศรับสมัคร : รอบที่ 4 Special Direct Admission ปีการศึกษา 2565
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 23 - 30 มิถุนายน 25651. โครงการ Active Recruitment (ครั้งที่ 3) ปีการศึกษา 2565


2. โครงการ KMUTT International Admission (ครั้งที่ 4) ปีการศึกษา 2565


เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ระดับปริญญาตรี
 
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี