กำหนดการรับสมัคร

update !! (5 พฤษภาคม 2564) เกณฑ์การรับสมัครและคุณสมบัติพิเศษ : รอบที่ 3 Admission 1 & Admission 2 ปีการศึกษา 2564

24 มี.ค. 2564 | คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี, โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ, สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม, วิทยาลัยสหวิทยาการ
เกณฑ์การรับสมัครและคุณสมบัติพิเศษ 
รอบที่ 3 Admission 1 & Admission 2 ปีการศึกษา 2564
- สมัครและชำระค่าสมัคร ผ่านระบบ ทปอ. 
วันที่ 7 - 15 พฤษภาคม 2564 ที่เว็บไซต์ https://student.mytcas.com/th

- ปฏิทินกำหนดการ(ทปอ.) รอบที่ 3  : https://www.mytcas.com/

หมายเหตุ :
1. กรุณาตรวจสอบข้อมูลตามเอกสารที่เกี่ยวข้องด้านล่างให้ครบถ้วนก่อนการสมัคร
2. หากตรวจสอบเเล้วพบว่าข้อมูลไม่เป็นความจริง จะถือว่าการสมัครเป็นโมฆะ

3. ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
(ข้อมูล ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2564)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
เกณฑ์การรับสมัครและคุณสมบัติพิเศษ รอบที่ 3 Admission 1 (รวมทุกคณะ) ข้อมูล ณ 5 พ.ค. 2564
0.00 B
เกณฑ์การรับสมัครและคุณสมบัติพิเศษ รอบที่ 3 Admission 2 (รวมทุกคณะ) ข้อมูล ณ 5 พ.ค. 2564
0.00 B
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี