ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้ที่ต้องชำระค่ายืนยันสิทธิ รอบที่ 4 Special Direct Admission ปีการศึกษา 2565 (2 โครงการ)

08 ก.ค. 2565 | คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
ประกาศรายชื่อผู้ที่ต้องชำระค่ายืนยันสิทธิ

รอบที่ 4 Special Direct Admission ปีการศึกษา 2565 (2 โครงการ)

ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ 
ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 8 - วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565

1. โครงการ Active Recruitment (ครั้งที่ 3)

2. โครงการ KMUTT International Admission (ครั้งที่ 4)

คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี