ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน / สอบสัมภาษณ์

ประกาศรูปแบบการสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 3 Admission ปีการศึกษา 2566

18 พ.ค. 2566 | คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี, โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ, สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม, วิทยาลัยสหวิทยาการ
กำหนดการสอบคัดเลือก
วันที่ 30 พฤษภาคม - วันที่ 3 มิถุนายน 2566

"รูปแบบการจัดสอบสัมภาษณ์ วัน-เวลาสอบ และข้อมูลผู้ประสานงานการจัดสอบดูรายละเอียดได้ที่ลิงก์เอกสารที่เกี่ยวข้องด้านล่าง"มหาวิทยาลัยฯ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกผ่านเว็บไซต์

วันพุธที่ 7 มิถุนายน 2566
ที่เว็ปไซต์ https://admission.kmutt.ac.th
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
คณะวิศวกรรมศาสตร์
0.00 B
คณะวิทยาศาสตร์
0.00 B
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
0.00 B
โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย
0.00 B
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
0.00 B
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
0.00 B
วิทยาลัยสหวิทยาการ
0.00 B
สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม
0.00 B
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี