ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน / สอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ (รอบที่ 1 สัมภาษณ์กับภาควิชา) (เฉพาะผู้ชำระค่าสมัครเเล้ว) : รอบที่ 1 โครงการคัดเลือกตรงความสามารถพิเศษและทุนเพชรพระจอมเกล้า ปีการศึกษา 2565

08 ม.ค. 2565 | คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี, โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ, สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม, วิทยาลัยสหวิทยาการ
ประกาศสถานที่และเวลาสอบสัมภาษณ์
** กำหนดการ เวลา เเละสถานที่สอบ(รอบที่ 1 สัมภาษณ์กับภาควิชา)**
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
รายชื่อสัมภาษณ์-ชำระค่าสมัครทุนเพชร 65-รอบ1
0.00 B
ประกาศสถานที่สอบสัมภาษณ์-รอบ 1
0.00 B
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี