กำหนดการรับสมัคร

กำหนดการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565

12 ต.ค. 2564 | คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี, โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ, สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม, วิทยาลัยสหวิทยาการ

กำหนดการรับสมัครมจธ.TCAS65-p1.png

กำหนดการรับสมัครมจธ.TCAS65-p2.png

กำหนดการรับสมัครมจธ.TCAS65-p3.png

กำหนดการรับสมัครมจธ.TCAS65-p4.png

กำหนดการรับสมัครมจธ.TCAS65-p5.png

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องการเก็บค่ายืนยันสิทธิ
0.00 B
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี