ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน / สอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก(ชำระค่าสมัครแล้ว) : รอบที่ 2 โครงการ KMUTT International Admission (โดยใช้คะเเนน GAT/PAT) ปีการศึกษา 2564

28 เม.ย. 2564 | คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี, โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ, สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม, วิทยาลัยสหวิทยาการ

**สอบคัดเลือก วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564
** รูปแบบจัดสอบ : ดังเอกสารเเนบ

มหาวิทยาลัยฯ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษษ ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ที่เว็บไซต์ https://admission.kmutt.ac.th/

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
คณะวิศวกรรมศาสตร์
0.00 B
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ระดับปริญญาตรี
 
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี