ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน / สอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก (มีสิทธิชำระค่าสมัคร) : โครงการ Early Admission for International Programs KMUTT ปีการศึกษา 2566

07 พ.ย. 2565 | คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ, วิทยาลัยสหวิทยาการ

ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกตามประกาศรายชื่อต้องดาวน์โหลดใบชำระเงินค่าสมัคร (350 บาท)
แล้วนำไปชำระที่เคาน์เตอร์ หรือ เอทีเอ็ม 
 ของธนาคารกรุงเทพ เท่านั้น !
หรือชำระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ สามารถชำระได้ทุกธนาคาร
 
ระหว่างวันจันทร์ที่ 7 - วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2565
(
หากพ้นกำหนดจะถือว่าสละสิทธิในการเข้าสอบ)

รูปแบบการจัดสอบ เวลาสอบ และข้อมูลผู้ประสานงานดูรายละเอียดได้ที่ท้ายประกาศรายชื่อ

มหาวิทยาลัยฯ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบที่ชำระค่าสมัครแล้ว
ในวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565
ผ่านเว็บไซต์ https://admission.kmutt.ac.th

กำหนดการสอบคัดเลือก
ในวันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2565


หมายเหตุเฉพาะคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
- สอบคัดเลือก วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2565
- สิ่งที่ต้องเตรียมมาในวันสอบ
   1. Students are required to print out the application form with all required documents and bring to submit at the examination room.
   2. Students are required to show their ID card in the examination room.
   3. Students should bring their own stationary to the examination for aptitude test:
       – Architecture, Interior Architecture and Landscape Architecture Programs: color pencils/pens
       – Communication Design Program: pencil grade B/2B, eraser and pencil sharpener and any color
       – Design Innovation Program: ball pen (black and blue), black marker
    4. Students are required to bring their own art and design work portfolio during interview test.

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
คณะวิศวกรรมศาสตร์
0.00 B
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
0.00 B
วิทยาลัยสหวิทยาการ
0.00 B
ขั้นตอนการชำระค่าสมัคร
 
เข้าสู่ระบบ
 
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี