ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน / สอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก (เฉพาะผู้ที่ชำระค่าสมัคร) : โครงการ Early Admission for International Programs KMUTT ปีการศึกษา 2566

11 พ.ย. 2565 | คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ, วิทยาลัยสหวิทยาการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก (เฉพาะผู้ที่ชำระค่าสมัคร)

กำหนดการสอบคัดเลือก
วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2565
และ
วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2565
(เฉพาะคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ)

"รูปแบบการจัดสอบ เวลาสอบ และข้อมูลผู้ประสานงานดูรายละเอียดได้ที่ท้ายประกาศรายชื่อ"


มหาวิทยาลัยฯ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา

วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565 
ที่เว็ปไซต์ https://admission.kmutt.ac.th


สิ่งที่ต้องเตรียมมาในวันสอบ (เฉพาะคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ)
   1. Students are required to print out the application form with all required documents and bring to submit at the examination room.
   2. Students are required to show their ID card in the examination room.
   3. Students should bring their own stationary to the examination for aptitude test:
       – Architecture, Interior Architecture and Landscape Architecture Programs: color pencils/pens
       – Communication Design Program: pencil grade B/2B, eraser and pencil sharpener and any color
       – Design Innovation Program: ball pen (black and blue), black marker
    4. Students are required to bring their own art and design work portfolio during interview test.

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
คณะวิศวกรรมศาสตร์
0.00 B
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
0.00 B
วิทยาลัยสหวิทยาการ
0.00 B
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี