ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้ที่ต้องชำระค่ายืนยันสิทธิ์ : รอบที่ 2 โครงการรับนักศึกษาพิการ ปีการศึกษา 2563

27 เม.ย. 2563 |

ผู้ที่ต้องชำระค่ายืนยันสิทธิ์เฉพาะผู้ที่ยืนยันเลือก มจธ. เท่านั้น 
ต้องดำเนินการตามเอกสารที่เกี่ยวข้องทุกขั้นตอน

หมายเหตุ :
1.กรุณาอ่านรายละเอียด ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร/ค่ายืนยันสิทธิ์ สัญญายืนยันการเข้าศึกษาและข้อมูลอื่นๆด้านล่างให้ครบถ้วน
2.กรณีส่งสัญญายืนยันการเข้าศึกษา/หลักฐานการชำระเงิน (ฉบับจริงหรือสำเนา) ส่งได้ 2 วิธี ดังนี้
2.1 แนบไฟล์ผ่านทางออนไลน์ https://bit.ly/3aFXpn6
2.2 ผ่านทางไปรษณีย์ไทย ส่งที่ :

03-Feb-20-10-02-09-AM.png

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร/ค่ายืนยันสิทธิ์
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
0.00 B
สัญญายืนยันการเข้าศึกษา
0.00 B
รายละเอียดหอพัก มจธ.
 
กิจกรรมสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563
 
กลุ่ม facebook นักศึกษาใหม่ มจธ.
 
ติดต่อสอบถาม
 
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี