ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้ที่ต้องชำระค่ายืนยันสิทธิ์เฉพาะผู้ที่ยืนยันเลือก มจธ. (ทุกโครงการ) : รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2563

04 ก.พ. 2563 | คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี, โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ, สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม, วิทยาลัยสหวิทยาการ

ประกาศรายชื่อผู้ที่ต้องชำระค่ายืนยันสิทธิ์เฉพาะผู้ที่ยืนยันเลือก มจธ. (ทุกโครงการ)
รอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2563


1.โครงการ 2B-KMUTT 
ดูรายชื่อที่ : http://bit.ly/2RW5sWN

2.โครงการรับนักศึกษาความสามารถพิเศษและทุนเพชรพระจอมเกล้า (รวมทุกด้าน)
ดูรายชื่อที่ : http://bit.ly/3937muy


3.
โครงการคัดเลือกตรงประเภทเรียนดี
ดูรายชื่อที่ : http://bit.ly/2OlW64w

4.
โครงการ KMUTT International Admission (ครั้งที่ 1)
ดูรายชื่อที่ : http://bit.ly/394TX55

5.โครงการรับนักศึกษาโควตา โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย
ดูรายชื่อที่ : http://bit.ly/2tpUr6I

6.โครงการรับนักศึกษา มจธ. ราชบุรี (ประเภทโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย(ครูแนะเเนว))
ดูรายชื่อที่ : http://bit.ly/37XPS2q

7.โครงการรับนักศึกษาจากโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์
ดูรายชื่อที่ : http://bit.ly/2OpmNW2

8.โครงการรับนักเรียนจากมูลนิธิ สอวน.
ดูรายชื่อที่ : http://bit.ly/2GO2UUm

9.โครงการรับนักเรียนโครงการ วมว.
ดูรายชื่อที่ : http://bit.ly/2OrQPIJ

10.โครงการ Active Recruitment
ดูรายชื่อที่ : http://bit.ly/2GSLK84

11.โครงการ Active Recruitment
ค่ายปิโตรแคมป์ สู่แชมป์ปิโตร (ความร่วมมือ มจธ. - ปตท.) 
ดูรายชื่อที่ : http://bit.ly/394Ua8n

12.โครงการ Active Recruitment (ค่ายวิศวกรโยธารุ่นเยาว์ 2B-KMUTT : Civil Camp
ดูรายชื่อที่ : http://bit.ly/31l15I7


13.โครงการ Active Recruitment (สมาคมนักศึกษาเก่า)
ดูรายชื่อที่ : http://bit.ly/2RXtb9b

14.โครงการ Early Admission for International Programs @ KMUTT 
ดูรายชื่อที่ : http://bit.ly/2UpmTk7

คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี