ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์ทำสัญญารับทุนการศึกษา : รอบที่ 2 โครงการรับนักศึกษา มจธ. ราชบุรี (โดยใช้คะเเนน GAT/PAT) ปีการศึกษา 2563

27 เม.ย. 2563 |

ผู้ที่มีสิทธิ์ทำสัญญารับทุนการศึกษาเฉพาะผู้ที่ยืนยันเลือก มจธ. เท่านั้น 
ต้องดำเนินการตามเอกสารที่เกี่ยวข้องทุกขั้นตอน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (มจธ.ราชบุรี)
0.00 B
กิจกรรมสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563
 
กลุ่ม facebook นักศึกษาใหม่ มจธ.
 
ติดต่อสอบถาม
 
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี