ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้ที่ต้องชำระค่ายืนยันสิทธิ์ : โครงการ Active Recruitment ปีการศึกษา 2563

04 ก.พ. 2563 | คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี, โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ, สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม

ผู้ที่ต้องชำระค่ายืนยันสิทธิ์เฉพาะผู้ที่ยืนยันเลือก มจธ. เท่านั้น 
ต้องดำเนินการตามเอกสารที่เกี่ยวข้องทุกขั้นตอน

หมายเหตุ :
1.กรุณาอ่านรายละเอียด ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร/ค่ายืนยันสิทธิ์ สัญญายืนยันการเข้าศึกษาและข้อมูลอื่นๆด้านล่างให้ครบถ้วน
2.
กรณีส่งสัญญายืนยันการเข้าศึกษา/หลักฐานการชำระเงิน (ฉบับจริงหรือสำเนา) ทางไปรษณีย์ ส่งที่ :

03-Feb-20-10-02-09-AM.png

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร/ค่ายืนยันสิทธิ์
 
ขั้นตอนการพิมพ์ใบชำระค่ายืนยันสิทธิ์
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
0.00 B
คณะครุศาสตร์ฯ
0.00 B
คณะวิทยาศาสตร์
0.00 B
โครงการร่วมบริหารหลักสูตรฯ
0.00 B
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
0.00 B
คณะสถาปัตย์ (soad)
0.00 B
สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO)
0.00 B
สัญญายืนยันการเข้าศึกษา
 
รายละเอียดหอพัก มจธ.
 
กิจกรรมสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563
 
กลุ่ม facebook นักศึกษาใหม่ มจธ.
 
ติดต่อสอบถาม
 
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี