ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา : รอบที่ 5 โครงการ Active Recruitment มจธ.ราชบุรี ปีการศึกษา 2562

20 มิ.ย. 2562 | คณะวิศวกรรมศาสตร์

ผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต้องดำเนินการตามเอกสารที่เกี่ยวข้องทุกขั้นตอน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
คณะวิศวกรรมศาสตร์
0.00 B
รายละเอียดค่าบำรุงการศึกษาเเละค่าหน่วยกิต
 
กิจกรรมสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562
 
ติดต่อสอบถาม
 
กลุ่ม facebook นักศึกษาใหม่ มจธ.
 
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี